สถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดตราด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์สราวุฒิ บุญฤทธิ์
รักษาการผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลคลองใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

[ 29 ก.พ. 67 ] ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้ดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
[ 31 ม.ค. 67 ] ประกาศแบบฟอร์มการยืมพัสดุ
[ 31 ม.ค. 67 ] ประะกาศแนวทางการยืมพัสดุปี ๒๕๖๗
[ 31 ม.ค. 67 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๗ (สขร.๑)
[ 27 ธ.ค. 66 ] ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ รพ.คลองใหญ่ ปี ๒๕๖๖
[ 27 ธ.ค. 66 ] ประกาศรายงานแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะ รายไตรมาศ ที่ ๑ ปี ๒๕๖๗
[ 25 ธ.ค. 66 ] ประกาศผลของแผนไตรมาสที่ ๑
[ 25 ธ.ค. 66 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ (สขร.๑)
[ 6 ธ.ค. 66 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (สขร. ๑)
[ 30 พ.ย. 66 ] แผนปฏิบัติการห้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การจัดซื้อจัดจ้าง

[ 23 ก.พ. 67 ] ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน ๑ แห่ง
[ 13 ก.พ. 67 ] ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายการจ้างเหมาบริการตรววินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วย เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ๑ รายการ
[ 2 ก.พ. 67 ] ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติตรวจสารเคมีในเลือดพร้อมน้ำยา ๑๘ รายการ จำนวน ๑ เครื่อง
[ 24 ม.ค. 67 ] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้นอก (OPD) จำนวน ๑ แห่ง สำหรับโรงพยาบาลคลองใหญ่
[ 17 ม.ค. 67 ] ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาฯ
[ 12 ม.ค. 67 ] ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัติโนมัติฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ 8 ม.ค. 67 ] ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน ๑ แห่ง
[ 2 ม.ค. 67 ] ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงานและราคากลาง CT Scan
[ 8 ธ.ค. 66 ] ประกาศเผยแพ่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (CT Scan)
[ 29 พ.ย. 66 ] ประกาศแผนจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก (OPD)


ไปหาหมอ ทำไมรอนาน?
หลัก 5 ประการสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพ
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
แผนที่โรงพยาบาลตราด
แผนที่โรงพยาบาลคลองใหญ่
Simple Map


รายงานผลงานข้อมูล 43 แฟ้มตามเงื่อนไข QOF สปสช.


ตารางการประชุม โรงพยาบาลคลองใหญ่