สถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดตราด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์สราวุฒิ บุญฤทธิ์
รักษาการผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลคลองใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

[ 29 มี.ค. 67 ] ประกาศแทบท้ายผลผู้ชนะ รายไตรมาส
[ 26 มี.ค. 67 ] ประกาศบันทึกงบเสื่อมฯ ไม่ทันกำหนดระยะเวลา
[ 26 มี.ค. 67 ] ประกาศผลการดำเนินการของแผนจัดซื้อ ไตรมาส ที่ ๒
[ 26 มี.ค. 67 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ (สขร.๑)
[ 25 มี.ค. 67 ] งบแสดงฐานะการเงิน รพ.คลองใหญ่
[ 12 มี.ค. 67 ] รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
[ 29 ก.พ. 67 ] ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้ดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
[ 31 ม.ค. 67 ] ประกาศแบบฟอร์มการยืมพัสดุ
[ 31 ม.ค. 67 ] ประะกาศแนวทางการยืมพัสดุปี ๒๕๖๗
[ 31 ม.ค. 67 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๗ (สขร.๑)

การจัดซื้อจัดจ้าง

[ 20 มี.ค. 67 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการเช่าเครื่องตรววิเคราะห์อัตโนมัติ ตรวจสารเคมีในเลือดพร้อมน้ำยา ๑๘ รายการ ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ 23 ก.พ. 67 ] ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน ๑ แห่ง
[ 13 ก.พ. 67 ] ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายการจ้างเหมาบริการตรววินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ๑ รายการ
[ 2 ก.พ. 67 ] ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติตรวจสารเคมีในเลือดพร้อมน้ำยา ๑๘ รายการ จำนวน ๑ เครื่อง
[ 24 ม.ค. 67 ] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้นอก (OPD) จำนวน ๑ แห่ง สำหรับโรงพยาบาลคลองใหญ่
[ 17 ม.ค. 67 ] ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาฯ
[ 12 ม.ค. 67 ] ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัติโนมัติฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ 8 ม.ค. 67 ] ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน ๑ แห่ง
[ 2 ม.ค. 67 ] ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงานและราคากลาง CT Scan
[ 8 ธ.ค. 66 ] ประกาศเผยแพ่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (CT Scan)


ไปหาหมอ ทำไมรอนาน?
หลัก 5 ประการสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพ
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
แผนที่โรงพยาบาลตราด
แผนที่โรงพยาบาลคลองใหญ่
Simple Map


รายงานผลงานข้อมูล 43 แฟ้มตามเงื่อนไข QOF สปสช.


ตารางการประชุม โรงพยาบาลคลองใหญ่