สถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดตราด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์สราวุฒิ บุญฤทธิ์
รักษาการผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลคลองใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

[ 9 ส.ค. 65 ] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเช่าเครื่องอัตโนมัติตรวตสารเคมีในเลือดพร้อมน้ำยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
[ 1 ส.ค. 65 ] ประกาศผลจัดซื้อ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ (สขร.)
[ 4 ก.ค. 65 ] ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ๒๕๖๔
[ 28 มิ.ย. 65 ] ประกาศผลการดำเนินการของแผน ไตรมาสที่ ๓
[ 28 มิ.ย. 65 ] ประกาศผลการจัดซื้อเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ (สขร)
[ 10 มิ.ย. 65 ] ประกาศหนังสือแจ้งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
[ 1 มิ.ย. 65 ] ประกาศผลการจัดซื้อเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (สขร)
[ 2 พ.ค. 65 ] ประกาศผลการจัดซื้อเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (สขร)
[ 28 มี.ค. 65 ] ประกาศผลการดำเนินการของแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๕
[ 28 มี.ค. 65 ] ประกาศผลจัดซื้อ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ (สขร.)

การรับสมัครงาน

[ 4 ส.ค. 65 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
[ 27 ก.ค. 65 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
[ 7 ก.ค. 65 ] ประกาศรับสมัคร ลจช.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
[ 24 มิ.ย. 65 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตน.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
[ 10 มิ.ย. 65 ] ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
[ 26 ม.ค. 65 ] ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น ลจช.ตน.พ.ช่วยเหลือคนไข้
[ 4 ม.ค. 65 ] ประกาศรับสมัคร ลจช.ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
[ 15 ธ.ค. 64 ] ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ (คนสวน)
[ 30 พ.ย. 64 ] ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รอบที่ ๒)
[ 9 พ.ย. 64 ] ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้


ไปหาหมอ ทำไมรอนาน?
หลัก 5 ประการสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพ
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
แผนที่โรงพยาบาลตราด
แผนที่โรงพยาบาลคลองใหญ่
Simple Map


รายงานผลงานข้อมูล 43 แฟ้มตามเงื่อนไข QOF สปสช.


ตารางการประชุม โรงพยาบาลคลองใหญ่