สถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดตราด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์สราวุฒิ บุญฤทธิ์
รักษาการผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลคลองใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

[ 12 ม.ค. 65 ] ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
[ 12 ม.ค. 65 ] แผนการเช่าเครื่องอัตโนมัติตรวจสารเคมีในเลือดพร้อมน้ำยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗
[ 10 ม.ค. 65 ] ประกาศแผนงบเสื่อมฯ ปี ๒๕๖๕ (๗๐%,๒๐%,๑๐%)
[ 5 ม.ค. 65 ] ประกาศแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ
[ 24 ธ.ค. 64 ] รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศที่ ๑ เดือน ต.ค.- ธ.ค. ๒๕๖๔
[ 24 ธ.ค. 64 ] ประกาศผลการจัดซื้อเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (สขร)
[ 8 ธ.ค. 64 ] ประกาศแผนเงินบำรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๕
[ 8 ธ.ค. 64 ] ประกาศผลการจัดซื้อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (สขร)
[ 12 พ.ย. 64 ] แผนการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี ๒๕๖๕
[ 12 พ.ย. 64 ] แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

การรับสมัครงาน

[ 4 ม.ค. 65 ] ประกาศรับสมัคร ลจช.ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
[ 15 ธ.ค. 64 ] ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ (คนสวน)
[ 30 พ.ย. 64 ] ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รอบที่ ๒)
[ 9 พ.ย. 64 ] ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้
[ 1 ก.ย. 64 ] ประกาศรับสมัคร ลจช.จ้างเหมาบริการ
[ 15 ก.ค. 64 ] รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (จพ.การเงินและบัญชี,พ.ช่วยเหลือคนไข้)
[ 14 ก.ค. 64 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมา พนักงานบริการ (คนสวน)(รอบที่ ๒)
[ 1 ก.ค. 64 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมา พนักงานบริการ (คนสวน)
[ 1 ก.ค. 64 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงานการเงิน,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
[ 29 ม.ค. 64 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตน.พนักงานบริการ


ไปหาหมอ ทำไมรอนาน?
หลัก 5 ประการสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพ
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
แผนที่โรงพยาบาลตราด
แผนที่โรงพยาบาลคลองใหญ่
Simple Map


รายงานผลงานข้อมูล 43 แฟ้มตามเงื่อนไข QOF สปสช.


ตารางการประชุม โรงพยาบาลคลองใหญ่