สถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดตราด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์สราวุฒิ บุญฤทธิ์
รักษาการผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลคลองใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครงาน

[ 23 พ.ค. 66 ] ประกาศรับสมัครพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
[ 23 พ.ค. 66 ] ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้
[ 25 เม.ย. 66 ] ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้
[ 19 เม.ย. 66 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
[ 11 เม.ย. 66 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้
[ 24 มี.ค. 66 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
[ 17 ก.พ. 66 ] ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้
[ 17 ก.พ. 66 ] ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานบริการ
[ 15 ก.พ. 66 ] ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบตำแหน่งพนักงานบริการ
[ 30 ม.ค. 66 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

การจัดซื้อจัดจ้าง

[ 26 เม.ย. 66 ] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ โรงพยาบาลคลองใหญ่
[ 28 มี.ค. 66 ] ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
[ 22 ก.ค. 65 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก
[ 10 ก.พ. 65 ] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ๙ รายการ
[ 1 ก.พ. 65 ] ประกาศคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง
[ 9 ธ.ค. 63 ] ประกาศแผนเงินบำรุงปี ๒๕๖๔
[ 30 เม.ย. 63 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมระบบส่งไฟฟ้า
[ 13 เม.ย. 63 ] ประกาศจ้างซ่อมแซมระบบส่งไฟฟ้า-ผสาน
[ 20 มี.ค. 63 ] ประกาศผู้ชนะ รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง
[ 9 มี.ค. 63 ] ประกาศผู้ชนะรายการซ่อมแซมรั้ว


ไปหาหมอ ทำไมรอนาน?
หลัก 5 ประการสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพ
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
แผนที่โรงพยาบาลตราด
แผนที่โรงพยาบาลคลองใหญ่
Simple Map


รายงานผลงานข้อมูล 43 แฟ้มตามเงื่อนไข QOF สปสช.


ตารางการประชุม โรงพยาบาลคลองใหญ่