สถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดตราด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์สราวุฒิ บุญฤทธิ์
รักษาการผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลคลองใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

[ 27 พ.ย. 66 ] ประกาศแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๗
[ 27 พ.ย. 66 ] ประกาศแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลคลองใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
[ 8 พ.ย. 66 ] แผนปฏิบ้ติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
[ 8 พ.ย. 66 ] ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรม "คุณธรรมนำองค์กร" ของ คปสอ.คลองใหญ่
[ 8 พ.ย. 66 ] ประกาศเผยแพร่วิเคราะห์ผลการจัดซื้อปี ๒๕๖๖
[ 8 พ.ย. 66 ] ประกาศผลการจัดซื้อเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ (สขร)
[ 25 ต.ค. 66 ] ประกาศเผยแพร่ ปิด ปลด และพยานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
[ 29 ก.ย. 66 ] รายงานแนบท้ายประกาศไตรมาส ๔
[ 12 ก.ย. 66 ] ประกาศผลการดำเนินงานตามแผน ไตรมาสที่ ๔
[ 12 ก.ย. 66 ] ประกาศผลการจัดซื้อเดือน กันยายน ๒๕๖๖ (สขร)

การจัดซื้อจัดจ้าง

[ 28 พ.ย. 66 ] ประกาศเผยแพร่สัญญาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
[ 12 ต.ค. 66 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
[ 26 ก.ย. 66 ] ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง
[ 18 ก.ย. 66 ] ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าฯ (ครั้งที่ ๒)
[ 12 ก.ย. 66 ] ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเแพาะและสืบหาราคากลาง
[ 31 ส.ค. 66 ] ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
[ 3 ส.ค. 66 ] ประกาศจัดซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
[ 19 ก.ค. 66 ] ประกาศเผยแพร่ คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โซล่าเซล
[ 7 มิ.ย. 66 ] ประกาศจัดซื้อโซร่าเซล์
[ 26 เม.ย. 66 ] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ โรงพยาบาลคลองใหญ่


ไปหาหมอ ทำไมรอนาน?
หลัก 5 ประการสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพ
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
แผนที่โรงพยาบาลตราด
แผนที่โรงพยาบาลคลองใหญ่
Simple Map


รายงานผลงานข้อมูล 43 แฟ้มตามเงื่อนไข QOF สปสช.


ตารางการประชุม โรงพยาบาลคลองใหญ่